Ресурси

Обучителен наръчник

Онлайн курс за обучение за възрастни хора и мигранти, които искат да станат автори на дигитални учебни материали и да записват своите рецепти и традиции/културни истории, свързани с тяхната кухня, и да ги споделят с други. Обучението се състои от елементи както онлайн, така и лице в лице. Следва модулен подход за видеозапис с помощта на мобилни телефони, за да представят своите рецепти и традиции.

Пилотна фаза

Ние ще изберем групи от всяка държава партньор и ще тестваме използваемостта на съдържанието на платформата и лесния достъп. Те ще бъдат помолени да използват платформата, за да допринесат, като направят свой собствен видеоклип и го качат, както и да документират опита си в писмен вид и във форум, което ще допринесе за по-нататъшното развитие на платформата и обучителните материали. Тези групи ще включват хора с увреждания или млади хора, за да демонстрират възможността за прехвърляне на проекта.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2020-1-1E01-KA204-66037] Privacy Policy