ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

 • Το έργο TRACEUS επιδιώκει να αναπτύξει και να επιμεληθεί μια βάση δεδομένων με συνταγές και παραδόσεις (αφήγηση ιστοριών/ τραγούδια/ χορούς) που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές κουζίνες, χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνα ως μαθησιακό εργαλείο.

  Οι στόχοι του έργου είναι:
  Να βελτιώσει και να διευρύνει τις ευκαιρίες ψηφιακής μάθησης των ηλικιακά μεγαλύτερων ενηλίκων με ψηφιακές δεξιότητες, εμπλουτίζοντας τις μαθησιακές προσφορές με νέο περιεχόμενο και θέματα.
  Να δώσει στους ηλικιακά μεγαλύτερους ενήλικες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους εμπλουτισμένες με πολυμέσα μαθησιακές προσφορές.
  Για να διασφαλιστεί ένα υψηλής ποιότητας μαθησιακό υλικό, οι ηλικιακά μεγαλύτεροι ενήλικες και οι μετανάστες θα εκπαιδευτούν σε ένα διαδικτυακό μάθημα.
  Να διευκολύνει την πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης μέσω διαδικτυακών προσφορών.
  Να προωθήσει τη διαπεριφερειακή και ευρωπαϊκή δικτύωση και συνεργασία.

 • Το TRACEUS είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που θα λειτουργήσει ως ένα ζωντανό εργαστήριο κοινωνικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων, προάγοντας τη γνώση σε νέες τεχνολογικές δεξιότητες μέσω της μαγειρικής παράδοσης και των διαδικασιών εκπαίδευσης ενηλίκων. Το έργο θα αναπτύξει μια σειρά από δραστηριότητες και πόρους, ώστε να ενδυναμώσει τους ηλικιακά μεγαλύτερους ενήλικες και μετανάστες να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, για να γίνουν δημιουργοί και κινηματογραφιστές και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους συνομηλίκους τους και την κοινωνία. 

  Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα υλοποίησης του έργου θα παράγει και θα διαθέσει νέα και καινοτόμα προγράμματα σπουδών, ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους με τη μορφή μικρών διαδικτυακών βίντεο που θα δημιουργήσουν οι ηλικιακά μεγαλύτεροι ενήλικες και μετανάστες, καθώς και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και μαθήματα κατάρτισης για την ομάδα στόχο. Θα υποστηρίξει την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω των εν λόγω εργαλείων, εμπλέκοντας τους ενήλικες πολίτες, μετανάστες και πρόσφυγες ως πρωταγωνιστές, που θα μοιράζονται και θα προωθούν την ταυτότητα και τον πολιτισμό τους. Έτσι, θα δοθεί η ευκαιρία για μεγαλύτερη συμμετοχή των ηλικιακά μεγαλύτερων ενηλίκων και μεταναστών στην αμοιβαία μάθηση, θα προωθηθεί η γνώση και εκτίμηση της παράδοσης και θα επιτευχθεί μια γόνιμη σχέση μεταξύ των γενεών και των κοινοτήτων.  

 • Το έργο θα αναδείξει και θα παρέχει ένα προσβάσιμο μοντέλο, το οποίο βασίζεται στην αξιοποίηση της τεχνολογικής μάθησης χωρίς αποκλεισμούς για πολίτες που κινδυνεύουν να «αποκλειστούν ηλεκτρονικά» με την παραδοσιακή έννοια, και θα διασφαλίσει ότι τα γαστρονομικά έθιμα και οι παραδόσεις τους (αφήγηση ιστοριών, μουσική, χορός) καταγράφονται και επιμελούνται με προσβάσιμο τρόπο. Έτσι, θα χρησιμοποιήσει την κινητή τεχνολογία ως εργαλείο μάθησης και ως πηγή δια βίου μάθησης, που μπορεί να διευκολύνει και την επικοινωνία μεταξύ των γενεών.

 • IO1: Εκπαίδευση για συγγραφή/ Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης:
  Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που αποτελείται τόσο από διαδικτυακά όσο και από δια ζώσης στοιχεία, (πρόγραμμα σπουδών) και απευθύνεται στους ηλικιακά μεγαλύτερους ενήλικες και μετανάστες, οι οποίοι θα ήθελαν να γίνουν δημιουργοί ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και να καταγράψουν/βιντεοσκοπήσουν τις συνταγές και τις παραδόσεις/πολιτιστικές ιστορίες τους σχετικά με την κουζίνα τους.

  IO2: Διαδικτυακή πλατφόρμα: 
  Ένα περιβάλλον που θα φιλοξενήσει τα εργαλεία και τους πόρους του έργου, θα διαθέτει πληροφορίες, εργαλεία και πόρους για την υποστήριξη της διαδικτυακής μάθησης των ομάδων-στόχων του έργου.

  IO3: Δοκιμή/εφαρμογή: 
  Μια ειδική έρευνα ευημερίας (με βάση την Κλίμακα Ψυχικής Ευημερίας Warwick-Edinburgh (WEMWBS)) στην οποία θα λάβουν μέρος οι συμμετέχοντες πριν και μετά το έργο, ώστε να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος στην ευημερία τους και να συλλεχθούν δεδομένα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε περαιτέρω έρευνα σχετικά με τον ψυχολογικό αντίκτυπο της συμμετοχής σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ DUBLIN CITY (DCU)

   Το DCU είναι ένα ερευνητικό πανεπιστήμιο, που έχει πρωτοστατήσει σε μια σειρά από εθνικές πρωτοβουλίες από τότε που ιδρύθηκε το 1986. Το 2012 εγκαινίασε τις Δέκα Αρχές ενός Πανεπιστημίου aνοικτού σε όλες τις ηλικίες. Αυτό εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερα από 80 πανεπιστήμια στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Αυστραλία. Το Παγκόσμιο Δίκτυο Πανεπιστημίων Ανοικτών σε όλες τις ηλικίες (AFU), με επικεφαλής το DCU, αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τριτοβάθμια εκπαίδευση σε κοινωνίες με γηράσκοντα πληθυσμό σε όλο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία AFU προσφέρει τη δυνατότητα στους ηλικιακά μεγαλύτερους ενήλικες να συμμετάσχουν σε ευκαιρίες εκπαίδευσης, έρευνας και ευεξίας, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες, πέρα από την προώθηση της ηλικιακής ενσωμάτωσης και την αμφισβήτηση του ηλικιακού ρατσισμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  • E-seniors: Initiation des Seniors Aux Ntic Association

   Η E-Seniors είναι μια μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 2005 από τη Monique Epstein, τη γενική διευθύντρια της οργάνωσης. Η E-Seniors στοχεύει στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού αποκλεισμού, προσφέροντας εκπαίδευση στις ΤΠΕ σε ηλικιωμένους (άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω). Από την ίδρυσή της, η E-Seniors παρέχει μαθήματα ΤΠΕ για ηλικιωμένους σε διάφορους δημόσιους χώρους και ανοίγει συνεχώς νέα μαθήματα σε όλη την περιοχή του Παρισιού, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες εγγύτητας, λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κοινού της. Μέσω των δράσεών της για και με τους ηλικιωμένους, η E-Seniors ευαισθητοποιεί επίσης σχετικά με τη σημασία των λύσεων ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή. Η οργάνωση προτείνει επίσης διαδραστικές δραστηριότητες παιχνιδιών σε κατοικίες ηλικιωμένων, γηροκομεία και κέντρα ημερήσιας φροντίδας. Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τόσο οι υγιείς όσο και οι εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι, συμμετέχει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας. Η E-Seniors έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων, που σχετίζονται με εργαλεία ΤΠΕ και υγιή γήρανση και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Horizon 2020 και το Erasmus+. Είναι συνεργαζόμενος εταίρος του γαλλικού κόμβου Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας του EIT Health (Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας-KIC), μιας ευρωπαϊκής κοινοπραξίας που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Ένας από τους στόχους της κοινότητας KIC είναι η προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της υγιεινής διαβίωσης και της ενεργούς γήρανσης. Η E-Seniors συμμετέχει σε διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται από το EIT Health, όπως τα SweetDreams, Chronos, Citizens Act, ExCEL Network, CARE, Citizens Health Data, MoveAGE, Healthy Loneliness, CCenter και EHI-ICTT. Είναι επίσης εταίρος του EIT Food KIC.

  • UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA

   Το Πανεπιστήμιο της Castilla-La Mancha είναι το κορυφαίο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κοινότητα Castilla-La Mancha. Είναι ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό ίδρυμα, με σχεδόν 30.000 φοιτητές. Προσφέρει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών και τα δικά του πτυχία, καθώς και πολλές άλλες πρωτοβουλίες που κυμαίνονται από ένα ισχυρό πρόγραμμα γλωσσικής κατάρτισης μέχρι πολιτιστικό πρόγραμμα, από το οποίο ξεχωρίζει το Πανεπιστήμιο για ώριμους φοιτητές.

  • MEDITER – RESEAU EURO-MEDITERRANEEN POUR LA COOPERATION A.I.S.B.I

   Το Ευρωμεσογειακό Δίκτυο Συνεργασίας – MEDITER είναι ένα δίκτυο ΜΚΟ φορέων που προωθούν την ανταλλαγή και τη μεταφορά γνώσεων, στρατηγικών δεξιοτήτων και καλών καινοτόμων πρακτικών στον ευρωμεσογειακό χώρο. Πιστεύουμε ακράδαντα στη συνεργασία ως στρατηγικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την ειρήνη. Διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υποστήριξη προγραμμάτων που αντιμετωπίζουν σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου. Το MEDITER έχει αναπτύξει μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του οικονομικού, πολιτιστικού και κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων (μονογονεϊκές οικογένειες, εκτοπισμένοι, χήρες πολέμου, πρόσφυγες, μετανάστες). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη δυναμική των φύλων. Εδρεύουμε στις Βρυξέλλες και έχουμε γραφείο στη Βηρυτό. Ο Victor Matteucci, ο πρόεδρος της Mediter, ασχολείται με τη στρατηγική συνεργασία στην περιοχή της Μεσογείου και στη Μέση Ανατολή, την αλληλεγγύη και την τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική και πολιτιστική δέσμευση -και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Είναι εμπειρογνώμονας στο πρόγραμμα διαχείρισης EuropeAid DEVCO και ανώτερος συντονιστής των δράσεων εξωτερικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Επίσης λειτουργεί ως εμπειρογνώμονας δράσεων στην περιοχή της Μεσογείου και στη Μέση Ανατολή – μεταφορά στρατηγικών δεξιοτήτων, υποστήριξη της δυναμικής των φύλων, επικουρικότητα, σχέσεις μεταξύ τοπικών αρχών και ΜΚΟ, οικονομία της γνώσης.

  • FONDACIJA LALE

   Το Ίδρυμα Tulip είναι ένας ΜΚΟ στη Βουλγαρία, που υλοποιεί διάφορα προγράμματα επιχορηγήσεων, κατάρτισης, δικτύωσης και εκστρατειών, όπως η Ευρωπαϊκή Ημέρα Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών, η Κοινωνία όλων των Ηλικιών, οι Ημέρες Καλών Πράξεων κ.λπ. Εργάζεται συστηματικά για την κοινωνική ένταξη όλων των ανθρώπων, ενθαρρύνοντας τον εθελοντισμό και την κοινωνική συμμετοχή.

  • Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology

   Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, τη διαχείριση έργων, την κατάρτιση και την ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα σχετικά με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων στους τομείς της κοινωνικής εργασίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Τα μέλη της ομάδας και του διοικητικού συμβουλίου του εκπροσωπούν ευρωπαϊκά και διεθνή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρα κατάρτισης και διεθνείς οργανισμούς με εκτεταμένη γνώση στον τομέα της κατάρτισης ενηλίκων και του οικονομικού γραμματισμού, ενώ το CARDET επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής προόδου. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με πολυετή παγκόσμια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την επαγγελματική κατάρτιση, τη σχεδιαστική σκέψη, την καινοτομία, την εκπαιδευτική έρευνα, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

  Σκοποί & Στόχοι

  Το έργο TRACEUS επιδιώκει να αναπτύξει και να επιμεληθεί μια βάση δεδομένων με συνταγές και παραδόσεις (αφήγηση ιστοριών/ τραγούδια/ χορούς) που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές κουζίνες, χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνα ως μαθησιακό εργαλείο.

  Οι στόχοι του έργου είναι:
  Να βελτιώσει και να διευρύνει τις ευκαιρίες ψηφιακής μάθησης των ηλικιακά μεγαλύτερων ενηλίκων με ψηφιακές δεξιότητες, εμπλουτίζοντας τις μαθησιακές προσφορές με νέο περιεχόμενο και θέματα.
  Να δώσει στους ηλικιακά μεγαλύτερους ενήλικες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους εμπλουτισμένες με πολυμέσα μαθησιακές προσφορές.
  Για να διασφαλιστεί ένα υψηλής ποιότητας μαθησιακό υλικό, οι ηλικιακά μεγαλύτεροι ενήλικες και οι μετανάστες θα εκπαιδευτούν σε ένα διαδικτυακό μάθημα.
  Να διευκολύνει την πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης μέσω διαδικτυακών προσφορών.
  Να προωθήσει τη διαπεριφερειακή και ευρωπαϊκή δικτύωση και συνεργασία.

  Επισκόπηση

  Το TRACEUS είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που θα λειτουργήσει ως ένα ζωντανό εργαστήριο κοινωνικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων, προάγοντας τη γνώση σε νέες τεχνολογικές δεξιότητες μέσω της μαγειρικής παράδοσης και των διαδικασιών εκπαίδευσης ενηλίκων. Το έργο θα αναπτύξει μια σειρά από δραστηριότητες και πόρους, ώστε να ενδυναμώσει τους ηλικιακά μεγαλύτερους ενήλικες και μετανάστες να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, για να γίνουν δημιουργοί και κινηματογραφιστές και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους συνομηλίκους τους και την κοινωνία. 

  Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα υλοποίησης του έργου θα παράγει και θα διαθέσει νέα και καινοτόμα προγράμματα σπουδών, ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους με τη μορφή μικρών διαδικτυακών βίντεο που θα δημιουργήσουν οι ηλικιακά μεγαλύτεροι ενήλικες και μετανάστες, καθώς και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και μαθήματα κατάρτισης για την ομάδα στόχο. Θα υποστηρίξει την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω των εν λόγω εργαλείων, εμπλέκοντας τους ενήλικες πολίτες, μετανάστες και πρόσφυγες ως πρωταγωνιστές, που θα μοιράζονται και θα προωθούν την ταυτότητα και τον πολιτισμό τους. Έτσι, θα δοθεί η ευκαιρία για μεγαλύτερη συμμετοχή των ηλικιακά μεγαλύτερων ενηλίκων και μεταναστών στην αμοιβαία μάθηση, θα προωθηθεί η γνώση και εκτίμηση της παράδοσης και θα επιτευχθεί μια γόνιμη σχέση μεταξύ των γενεών και των κοινοτήτων.  

  Μεθοδολογία

  Το έργο θα αναδείξει και θα παρέχει ένα προσβάσιμο μοντέλο, το οποίο βασίζεται στην αξιοποίηση της τεχνολογικής μάθησης χωρίς αποκλεισμούς για πολίτες που κινδυνεύουν να «αποκλειστούν ηλεκτρονικά» με την παραδοσιακή έννοια, και θα διασφαλίσει ότι τα γαστρονομικά έθιμα και οι παραδόσεις τους (αφήγηση ιστοριών, μουσική, χορός) καταγράφονται και επιμελούνται με προσβάσιμο τρόπο. Έτσι, θα χρησιμοποιήσει την κινητή τεχνολογία ως εργαλείο μάθησης και ως πηγή δια βίου μάθησης, που μπορεί να διευκολύνει και την επικοινωνία μεταξύ των γενεών.

  Αποτελέσματα

  IO1: Εκπαίδευση για συγγραφή/ Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης:
  Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που αποτελείται τόσο από διαδικτυακά όσο και από δια ζώσης στοιχεία, (πρόγραμμα σπουδών) και απευθύνεται στους ηλικιακά μεγαλύτερους ενήλικες και μετανάστες, οι οποίοι θα ήθελαν να γίνουν δημιουργοί ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και να καταγράψουν/βιντεοσκοπήσουν τις συνταγές και τις παραδόσεις/πολιτιστικές ιστορίες τους σχετικά με την κουζίνα τους.

  IO2: Διαδικτυακή πλατφόρμα: 
  Ένα περιβάλλον που θα φιλοξενήσει τα εργαλεία και τους πόρους του έργου, θα διαθέτει πληροφορίες, εργαλεία και πόρους για την υποστήριξη της διαδικτυακής μάθησης των ομάδων-στόχων του έργου.

  IO3: Δοκιμή/εφαρμογή: 
  Μια ειδική έρευνα ευημερίας (με βάση την Κλίμακα Ψυχικής Ευημερίας Warwick-Edinburgh (WEMWBS)) στην οποία θα λάβουν μέρος οι συμμετέχοντες πριν και μετά το έργο, ώστε να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος στην ευημερία τους και να συλλεχθούν δεδομένα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε περαιτέρω έρευνα σχετικά με τον ψυχολογικό αντίκτυπο της συμμετοχής σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.

  Εταίροι
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ DUBLIN CITY (DCU)

   Το DCU είναι ένα ερευνητικό πανεπιστήμιο, που έχει πρωτοστατήσει σε μια σειρά από εθνικές πρωτοβουλίες από τότε που ιδρύθηκε το 1986. Το 2012 εγκαινίασε τις Δέκα Αρχές ενός Πανεπιστημίου aνοικτού σε όλες τις ηλικίες. Αυτό εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερα από 80 πανεπιστήμια στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Αυστραλία. Το Παγκόσμιο Δίκτυο Πανεπιστημίων Ανοικτών σε όλες τις ηλικίες (AFU), με επικεφαλής το DCU, αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τριτοβάθμια εκπαίδευση σε κοινωνίες με γηράσκοντα πληθυσμό σε όλο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία AFU προσφέρει τη δυνατότητα στους ηλικιακά μεγαλύτερους ενήλικες να συμμετάσχουν σε ευκαιρίες εκπαίδευσης, έρευνας και ευεξίας, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες, πέρα από την προώθηση της ηλικιακής ενσωμάτωσης και την αμφισβήτηση του ηλικιακού ρατσισμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

  • E-seniors: Initiation des Seniors Aux Ntic Association

   Η E-Seniors είναι μια μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 2005 από τη Monique Epstein, τη γενική διευθύντρια της οργάνωσης. Η E-Seniors στοχεύει στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού αποκλεισμού, προσφέροντας εκπαίδευση στις ΤΠΕ σε ηλικιωμένους (άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω). Από την ίδρυσή της, η E-Seniors παρέχει μαθήματα ΤΠΕ για ηλικιωμένους σε διάφορους δημόσιους χώρους και ανοίγει συνεχώς νέα μαθήματα σε όλη την περιοχή του Παρισιού, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες εγγύτητας, λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κοινού της. Μέσω των δράσεών της για και με τους ηλικιωμένους, η E-Seniors ευαισθητοποιεί επίσης σχετικά με τη σημασία των λύσεων ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή. Η οργάνωση προτείνει επίσης διαδραστικές δραστηριότητες παιχνιδιών σε κατοικίες ηλικιωμένων, γηροκομεία και κέντρα ημερήσιας φροντίδας. Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τόσο οι υγιείς όσο και οι εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι, συμμετέχει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας. Η E-Seniors έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων, που σχετίζονται με εργαλεία ΤΠΕ και υγιή γήρανση και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Horizon 2020 και το Erasmus+. Είναι συνεργαζόμενος εταίρος του γαλλικού κόμβου Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας του EIT Health (Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας-KIC), μιας ευρωπαϊκής κοινοπραξίας που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Ένας από τους στόχους της κοινότητας KIC είναι η προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της υγιεινής διαβίωσης και της ενεργούς γήρανσης. Η E-Seniors συμμετέχει σε διάφορα έργα που χρηματοδοτούνται από το EIT Health, όπως τα SweetDreams, Chronos, Citizens Act, ExCEL Network, CARE, Citizens Health Data, MoveAGE, Healthy Loneliness, CCenter και EHI-ICTT. Είναι επίσης εταίρος του EIT Food KIC.

  • UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA

   Το Πανεπιστήμιο της Castilla-La Mancha είναι το κορυφαίο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κοινότητα Castilla-La Mancha. Είναι ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό ίδρυμα, με σχεδόν 30.000 φοιτητές. Προσφέρει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών και τα δικά του πτυχία, καθώς και πολλές άλλες πρωτοβουλίες που κυμαίνονται από ένα ισχυρό πρόγραμμα γλωσσικής κατάρτισης μέχρι πολιτιστικό πρόγραμμα, από το οποίο ξεχωρίζει το Πανεπιστήμιο για ώριμους φοιτητές.

  • MEDITER – RESEAU EURO-MEDITERRANEEN POUR LA COOPERATION A.I.S.B.I

   Το Ευρωμεσογειακό Δίκτυο Συνεργασίας – MEDITER είναι ένα δίκτυο ΜΚΟ φορέων που προωθούν την ανταλλαγή και τη μεταφορά γνώσεων, στρατηγικών δεξιοτήτων και καλών καινοτόμων πρακτικών στον ευρωμεσογειακό χώρο. Πιστεύουμε ακράδαντα στη συνεργασία ως στρατηγικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την ειρήνη. Διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υποστήριξη προγραμμάτων που αντιμετωπίζουν σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου. Το MEDITER έχει αναπτύξει μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του οικονομικού, πολιτιστικού και κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων (μονογονεϊκές οικογένειες, εκτοπισμένοι, χήρες πολέμου, πρόσφυγες, μετανάστες). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη δυναμική των φύλων. Εδρεύουμε στις Βρυξέλλες και έχουμε γραφείο στη Βηρυτό. Ο Victor Matteucci, ο πρόεδρος της Mediter, ασχολείται με τη στρατηγική συνεργασία στην περιοχή της Μεσογείου και στη Μέση Ανατολή, την αλληλεγγύη και την τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική και πολιτιστική δέσμευση -και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Είναι εμπειρογνώμονας στο πρόγραμμα διαχείρισης EuropeAid DEVCO και ανώτερος συντονιστής των δράσεων εξωτερικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Επίσης λειτουργεί ως εμπειρογνώμονας δράσεων στην περιοχή της Μεσογείου και στη Μέση Ανατολή – μεταφορά στρατηγικών δεξιοτήτων, υποστήριξη της δυναμικής των φύλων, επικουρικότητα, σχέσεις μεταξύ τοπικών αρχών και ΜΚΟ, οικονομία της γνώσης.

  • FONDACIJA LALE

   Το Ίδρυμα Tulip είναι ένας ΜΚΟ στη Βουλγαρία, που υλοποιεί διάφορα προγράμματα επιχορηγήσεων, κατάρτισης, δικτύωσης και εκστρατειών, όπως η Ευρωπαϊκή Ημέρα Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών, η Κοινωνία όλων των Ηλικιών, οι Ημέρες Καλών Πράξεων κ.λπ. Εργάζεται συστηματικά για την κοινωνική ένταξη όλων των ανθρώπων, ενθαρρύνοντας τον εθελοντισμό και την κοινωνική συμμετοχή.

  • Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology

   Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, τη διαχείριση έργων, την κατάρτιση και την ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα σχετικά με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων στους τομείς της κοινωνικής εργασίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Τα μέλη της ομάδας και του διοικητικού συμβουλίου του εκπροσωπούν ευρωπαϊκά και διεθνή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρα κατάρτισης και διεθνείς οργανισμούς με εκτεταμένη γνώση στον τομέα της κατάρτισης ενηλίκων και του οικονομικού γραμματισμού, ενώ το CARDET επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής προόδου. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με πολυετή παγκόσμια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την επαγγελματική κατάρτιση, τη σχεδιαστική σκέψη, την καινοτομία, την εκπαιδευτική έρευνα, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

   The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
   [Project Number: 2020-1-1E01-KA204-66037] Privacy Policy